->  Foto 2005 >>> 6.1.2005.: -blagdan Tri Kralja 

  Vid, 6.siječnja 2004. , blagdan Sveta tri kralja, ispred župne crkve (desno)... (foto BM) 

detalj sa jaslica u župnoj crkvi Bogojavljenje, Tri kralja-nakon svete mise...