->  Foto 2005 >>> 10.4.2005.: -iz Pruda

 

Prud, 10.4.2005.g.: nedjeljna razbibriga na bućalištu; djeca u berbi kuka

ekipa na bućalištu na vriluekipa na bućalištu na vrilu

gledateljikuke su dobro rodile, bit će lijep ručak

nedavno je asfaltiran i zadnji dio makadama na ulazu u Prud (od Vida)  vijesnici proljeća-visibaba