->  Foto 2005 >>> 29.5.2005.: -sa bućališta u Prudu 

 

Prud, 29.5. 2005.g., na bućalištu "Kod Mirekove konobe" foto: BM,

Bili pod kapom

Andrija Petković valjaToša, Rade i Car

 

na  vrh