gusari na treningu

   ->  Foto 2005 >>> 10.7.2005.: -gusari na treningu

mlađa i starija ekipa gusara na treningu


Krvavac, 15.srpnja 2005. (foto Marko Marušić)


obje ekipe Domagojevih gusara na treningu na Neretvi, 9.srpnja 2005. (foto BM)

LIJEVO:mlađi vode nizvodno; DESNO: "starija" ekipa, popunjena mlađima vodi uzvodno