->  Foto 2005 >>> 28.1.2005.: -Vid pod snijegom 

Foto: Marko Marušić, 26.-27.1.2005.g.

 Sve je bilo osim neba i Norilja... Vid sa Norilja panorama Vida iz pravca Dilića Vid gledan sa Glibuše

Snješko pred Zavalom visine preko 2 m-boce od piva kao oči, usta, dugmad i slomljeni kišbran kao kapa... Did Pavo pravi snješka unucima

Domagoj pod snijegom... klizališna staza kod Domagoja

noćna staza na Potoku Noćni bob spust u Tuzibelju

priprema snješka pod crkvom prometnice okovane ledom

Staro mlado na grudanju staza na Lenjaku

stari krovovi znamenita Erešova kula pod snigom

i kota se oladija mosuri na Plećašovoj kući...


Foto: Marijana Manenica, 27.1.2005.g.

pogled s cenerapogled s cenera

ulaz u VidDa nije i vlasnik negdje pod snijegom?

na  vrh