->  Foto 2005 >>> 24.6.2005.: -Dragovija, procesija na Ivandan 

Dragovija, Sveti Ivan 24.6.2005. sveta misa i procesija; FOTO: Katarina Marušić

 

na  vrh