Brudetijada u Opuzenu (13 / 39)ni podrska navijaca nije izostala, vidonjski kutak