Brudetijada u Opuzenu (24 / 39)pobjednicka ekipa Ribari i tezaci