Brudetijada u Opuzenu (3 / 39)svi su dobili istu ribu, cipola, jegulju i par zaba