Brudetijada u Opuzenu (36 / 39)prvi brujet se razgrabio a ovaj je za kuvare