foto kritika (12 / 13)(12)
...bačen nekoliko stotina metara dalje. Huliganima koji su ovo učinili- hoćete li nostiti na savjesti ljudski život ako netko strada?