foto kritika (4 / 13)(4)
danas je Vid posjetilo nekoliko autobusa s turistima