foto kritika (5 / 13)(5)
prof Ivica Puljan sa ekipom Irske TV koja snima dokumentarni film o Hrvatskoj