->  Foto 2009 >>> 24.3.2009.: -asfaltiranje ulice

 

Vid, 23.ožujka: nakon mnogih zauzimanja Mjesnog odbora  u suradnji sa Gradom asfaltirana je ulica od Muzeja do „Križa“

Foto: Jure Taslak  i Marko Marušić