->  Foto 2009 >>> 31.3.2009.: -asfalt do svetog Vida

 

Vid, 30.ožujka: Kako će se ovih dana asfaltirati put do crkve svetog Vida danas su izvršene neke predradnje. Uskoro bi trebala biti  elektrificirana crkva svetog Vida pa i sama pristupna cesta a da se nebi kopao tek postavljeni asfalt postavljene su cijevi na dva mjesta preko ceste kroz koje će poslije proći električni kabeli..