->  Foto 2009 >>> 15.4.2009.: -povratak kipa Augusta u muzej

 

Kip Augusta u muzeju
Vid, 15.4.2009.g.

Nakon petomjesečnog restauriranja djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda- Restauratorskog odjela Split dopremili su kip Augusta natrag u Arheološki muzej Narona. Sa kipa su uklonjeni čelični nosači na kojima je do sada stajao odnosno koji su ga držali u cjelini a pripremljen je statički kvalitetnije velikim vijkom od nehrđajućeg čelika koji neće biti vidljiv. Zbog  složenosti zahvata ovo je Augustovo posljednje izbivanje iz „kruga obitelji“ jer više nije za puta.

Uz Augusta u muzej je iz Zadra dopremljen kameni ulomak sa ugrađenim brončanim slovima kojeg je svojevremeno župnik Ereš poslao na čuvanje. Ovo je jedini sačuvani komad od tri koja su činili cijeli natpis kojim se spominje gradnja hrama, cijeli natpis don Ereš je prije slanja „prepisao“ na  kameni zid u Erešovoj kuli.

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

kameni ulomak iskrcaj Augusta
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
potegni-povuci Kako ćemo? kontrola
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
pred obitelji uskoro na svom mjestu vijak za ključ 55 stopalo
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
    u punom sjaju carski kipovi