->  Foto 2009 >>> 8.7.2009.: -katastarska izmjera KO Vid

 

Katastarska izmjera

Vid, 5.7.2009.U prostorijama župne dvorane predstavnici "Geodata" d.o.o. koji vrši katastarsku izmjeru buduće katastarske općine Vid predstavili su župljanima način izmjere na ovom području. Zamolili su sve koji imaju svoje nekretnine na području buduće K.O. (vidi kartu) da ispune upitnik sa svojim podacima i isti predaju u prostorije mjesnog odbora Vid (u prizemlju škole, ulaz od Križa) Tom prilikom dobiti će broj s kojim će biti označene sve njihove nekretnine na tom području i prilikom izmjere tog djela biti će pozvani na izmjeru. Nakon izmjere, sporne one čestice za koje se susjedi ne mogu dogovoriti biti će iscrtane cvenom prekidanom crtom što znači da čestica nije čista a vlasnici će istu dalje rješavati sudskim putem. Pozivaju se svi da obilježe svoje parcele, za što su dovoljne i obične željezne šipke dužine 70 cm koje će se moći nabaviti i kod njih po dobavljačkoj cijeni. Parcele u blatu gdje je razgraničenje u jendecima nije potrebno obilježavati jer je isto nemoguće već će se prilikom izmjere vlasnici i susjedi izjasniti o granicama parcela. Geodeti će izvršiti svoj dio posla i utvrditi činjenično stanje na terenu a poslije dolazi sudska komisija koja će rječavati pitanje vlasništva na osnovu papira, izjava svjedoka ili slično. Ova izmjera je ujedno šansa da se riješe nekretnine koje se vode još uvijek na davno preminulim precima. Do sada su bili posebni podaci u katastru a posebno u zemljišniku a nakon ove izmjere nekretnine će biti jedinstvene s istim podacima u katastru i zemljišnim knjigama. Iako je praksa da lokalne vlasti u ovakvim izjerama participiraju u određenom dijelu (i do 60%), odlukom Vlade RH koja ulaže 5 milijuna kuna u ovaj projekt isti neće ništa koštati lokalnu upravu.

 

Radno vrijeme ureda Vidu pogledajte na stranici gdje je i primjer upitnika

 

Karta K.O. Vid (klikni za veću sliku)


Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

slike sa sastanka u župnoj dvorani