->  Foto 2009 >>> 30.1.2009.: -lađa i riva

 

Vid, 30.1.2009.

Koliko je voda nepredvidiva i kolika je to sila vidi se po našoj Domagojki koju je voda podigla sa "klocni" na kojima se sušila

te je zahvaljujući zračnom jastuku koji je nastao u njoj ponijela nizvodno.

Srećom nakon nekoliko metara nasukala se krmom na plićak i tako je zadržalo u matičnoj luci.

trupa, stara i nova lađa

pogled na veliku rivu i misto