->  Foto 2009 >>> 8.2.2009.: -prilaz

 

Ovih dana  započeli su radovi na uređenju pristupa župnoj crkvi  u sklopu projekta će se izgraditi i prostorija za smještaj klimatizacijske opreme. Idejno rješenje izradio je (bez nadoknade) Damir Taslak a radove će po odluci župnog pastoralnog vijeća izvoditi tvrtka VID GRADNJA vlasništvo Zorana Volarevića. Na sjeveroistočnoj strani prilaza crkvi uredit će se kameni potporni zidovi u dva nivoa i unutar njih smjestit će se prostorija  koja je prilagođena okolišu te će biti potpuno u sadašnjem nasipu. Ovim radovima će se osim navedenog izvesti i osvjetljenje prilaza koje do sada nije bilo a nakon okončanja ovih radova prioritet će biti dovršetak radova na klimatizaciji crkve.