->  Foto 2010 >>> 4.11.2010.: Izložba u Arheološkom muzeju Narone

 

Muzej Narone-izlozba 4.11.2010.
tekst i foto Marko Marušić

Večeras je u Arheološkom muzeju Narona otvorena izložba pod nazivom Konzervatorsko-restauratorski radovi na mozaicima u Naroni. Izložbi je nazočila cijela ekipa koja je godinama izvodila spomenute radove voditelj Borko, Branko, Marijana, Viki i Poki. Ravnatelj Muzeja Hrvoje Manenica pozdravio je prisutne osvrnuvši se na učinjeno te dao riječ Borki Vištici koji se ukratko prisjetio svih zbivanja oko mozaika te otvorivši izloľbu pozvao nazočne da je obiđu. U sklopu izložbe koja je bila samo 30 % od predviđene građe "vrtio" se i video uradak cijelog procesa dizanja, restauriranja, konzerviranja i vraćanja. Pozornost je privlačio pano sa simulacijom mogućeg izgleda hrama i okolice prije 2000 tisuće godina, naime hram se počeo graditi početkom prvih godina prvog stoljeća završen je 10 godine i danas je točno 2000 godina od tada. Izložba će biti otvore na mjesec dana a ako bude i nteresa ostala bi dulje.

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
  Ana Marijana i Viki snimatelj HTV      
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
    ovako je bilo prije

2000 godina

     
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
      Voditelj konzervarorskih radova Branko Vištica