Skup puckih pivaca u Vidonjama 20.3.2010. (4 / 10)Plina Stablina