Skup puckih pivaca u Vidonjama 20.3.2010. (7 / 10)Sv Jurja Mucenika-DESNE