Prvenstvo Dalmacije u balotama utakmica Prud-Vid (34 / 52)balote (34)