Prvenstvo Dalmacije u balotama utakmica Prud-Vid (35 / 52)balote (35)