Prvenstvo Dalmacije u balotama utakmica Prud-Vid (39 / 52)balote (39)