Prvenstvo Dalmacije u balotama utakmica Prud-Vid (40 / 52)balote (40)