Prvenstvo Dalmacije u balotama utakmica Prud-Vid (42 / 52)balote (42)