Prvenstvo Dalmacije u balotama utakmica Prud-Vid (45 / 52)balote (45)