Prvenstvo Dalmacije u balotama utakmica Prud-Vid (47 / 52)balote (47)