Prvenstvo Dalmacije u balotama utakmica Prud-Vid (48 / 52)balote (48)