Prvenstvo Dalmacije u balotama utakmica Prud-Vid (50 / 52)balote (50)