Prvenstvo Dalmacije u balotama utakmica Prud-Vid (51 / 52)balote (51)