->  Foto 2010 >>> 19.9.2010.: -radovi na GP Prud

 

Radovi na GP Prud

Tekst i slike Marko Marušić

19.9.2010.-svaki novi prolazak putem prema Bijači vidno se mijenja izgled platoa za novi granični prijelaz Prud. Naime zahvat na proširenju ceste i cijlog kopleksa prijelaza proteže se od toponina  Ćuraka do Klačinske Drage, s gornju stranu ceste se minava brdo i nasipa na dojnu sve do novoizgrađenog potpornog zida. Kota ceste na prijevoju prije Klačinske Drage spuštena je preko metra i već se naziru pravci budućih nosivih stupova za nadstrešicu jer su iskopane temeljne rupe nosače.

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

   

bušotine za minavanje

novi potporni zid

pogled od Ćuraka

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge

pogled od

Klačinske Drage

   

stope za nosače

nadstrešice