->  FOTO 2010.  >>>  29.8.2010.: Oproštajna misa don Stanka Vrnoge kao župnika Vida

 

Oproštajna misa župnika don Stanka Vrnoge
foto Branko Markota

Vid, 29.8.2010.-Nakon 15 godina župnikovanja u župi u zasluženu mirovinu otišao je don Stanko Vrnoga, pritisnut bremenom godina i narušenim zdravljem, na vlastiti zahtjev. Danas je kao župnik naše župe održao i oproštajnu misu. U ovih 15 godina u župi don Stanko je mnogo učinio za našu župu,  nabrojiti ću samo dio: završetak uređenja župne crkve u Vidu i okoliš crkve svetog Ivana u Prudu, od temelja izgradnja župne dvorane i mrtvačnice, obnova župne kuće... Kao i na kulturnom planu: od pučkih pjevača, koji i dalje ostaju u tradiciji, nastao je i mješoviti zbor te zbor mladih iz kojeg je nastala i klapa Sveti Vid, pokrenuo je i uređivao List župe Gospe Snježne koji je dogurao do 15 brojeva. I na duhovnom planu je mnogo učinio. Posebno su bile dojmljive njegove jasne i jezgrovite propovijedi (dio kojih možete poslušati ovdje). Don Stanku želimo mnogo zdravlja, dug život i nadamo se da će i dalje pohoditi našu župu. Za koji dan na ovim stranicama biti će i videozapis svete mise od 10-ak minuta. U iduću nedjelju, 5.rujna u 10.00 sati svoju prvu svetu misu kao župnik naše župe imati će don Mladen Margeta (rođen u Desnama).

Na inicijativu i prvim kontaktima Marka Marušića preko župnog ureda sa HTV-om je dogovaran nedjeljni prijenos svete mise iz Vida koja je trebala biti realizirana u ovoj godini. Nekoliko neplaniranih događaja (dva biskupska ređenja) "pokupila" su slobodne termine tako da se očekuje da bi prijenos nedjeljne svete mise iz Vida na HTV-u bio početkom naredne godine.

>>> videozapis 10 minuta

>>> još 78 fotografija sa mise

>>> Zahvala Župnog pastoralnog vijeća (tekst)

>>> Zahvala don Stanka župljanima (tekst)

>>> Zahvala don Stanka župljanima (audio snimak)

>>> Propovijed don Stanka na misi (audio snimak)

>>> Audio-snimak cijele svete mise

>>> Primopredaja župe protekli tjedan (13 slika)

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
  riječ župnika... i zahvala župljana darovi za don Stanka
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
umjetnička slika  crkva Gospe od Snijega kao dar don Stanku župno pastoralno vijeće zbor mladih župni zbor
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
weburednici i suradnici... svi su se željeli slikati sa don Stankom djevojke koje čitaju nedjeljna čitanja  na misama