->  Foto 2011 >>> 20.3.2011.: -radovi u crkvi

 

Radovi u crkvi-20.3.2011.
foto Marko Marušić

U subotu (jučer) je Frane Šiljeg sa sinovima izveo radove montaže  sedusa koje su izradili te klečilo prid kipom Sniježne Gospe. Prije tjedan dana ugrađen je podij za mješoviti zbor i pučke pjevače na kojem je najveći dio radova izveo Mate Vučić Župan. Podij je stavljen ispred kapele zapadnog broda crkve. Klupe (banci) koji su do sada služili umjesto podija prebačene su u istočni brod ispred krstionice i mozaika i služit će zboru mladih. Sa još nekoliko manjih preinaka župna crkva poprima konačni izgled. Danas u župi don Mladenu pomaže i kolega mu Yuriy kako bi se što više župljana moglo ispovjediti u ovo korizmeno vrijeme, a pomagat će i u iduću nedjelju kada će se iz naše župe prenositi sveta Misa na HTv-u.  

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

podij prije... ...bojanje podij i kapela graditelji sedusa sedes
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
sedes pogled na prezbiterij sjeveroistok sjeverozapad središnji brod crkve
Click to enlarge Click to enlarge
Sniježna Gospa kip svetog Ante