->  Foto 2011 >>> 26.5.2011.: županijski konzervatori u Vidu

 

ŽUPANIJSKI KONZERVATORI U VIDU

(foto Marko Marušić)

Kako kažu, nakon više anonimnih poziva i prijava Vid su danas posjetili djelatnici iz konzervatorskog odjela Ministarstva kulture za područje Dubrovačko neretvanske županije. Tročlana radna skupina obišla je lokalitete oko svetog Vida, Plivor, Grad, i gotovo cijelo mjesto pozorno bilježeći sve pozicije za koje su dobili prijavu o nemarnom  odnosu ili devastiranju kulturne baštine. Cijelo vrijeme  uz njih je bio kustos muzeja Toni Glučina a nakratko su se susreli i sa predsjednikom MO Vid. U razgovoru ih je najviše zanimalo kakve se radnje planiraju raditi i gdje te u kojoj su fazi radovi na izradi novog GUP-a. Sugerirali su da se sve radnje prethodno usuglase sa njihovim odjelom pa tek onda da idu u realizaciju. Osvrnuli su se na zakonom  zaštićene objekte u Vidu, prava i obveze vlasnika ili posjednika u održavanju istih te posebno na odnos prema nađenim arheološkim  nalazima. Po pregledu svake  prijavljene pozicije obratit će se vlasnicima ili  počiniteljima te ukazati na nepravilnosti i nezakonite radnje koje su poduzimale i naravno prijedlog rješenja nastalih problema. Ujedno su zamolili da se njihov kontakt objavi na ovoj stranici kako bi svi koji trebaju njihovu pomoć  to mogli učiniti  a kontakti su slijedeći:

Konzervatorski odjel u Dubrovniku
za područje Dubrovačko-neretvanske županije

Cvijete Zuzorić 6

 20000 Dubrovnik
tel.: 020 323 191
fax.: 020 323 488

e-pošta: zana.baca@min-kulture.hr  

zehra.laznibat@gmail.com