->  Foto 2011 >>> 12.7.2011.: -označen Kešinov brig

 

(Marko Marušić)

Vid, 12.srpnja 2011.-Malo nakon distribucije plana Vida sa novim nazivima ulica u mistu je boravio fra Josip Kešina te ustvrdio da je zanemaren jedan od najpoznatijih starih toponina u Vidu. Pitao je za dopuštenje za postavljanje jedne table, odnosno kosi li se njegova ideja sa zakonom? Ideju mu je podržao Ivan Kešina-Išo i dali su izraditi i zatim ugradili tablu kao smeđu signalizaciju. To je u biti prva takve vrste u Vidu jer je postavljena 2 - 3 tjedna prije one koja je postavljena u organizaciji Arheološkog muzeja Narona.