->  Foto 2011 >>> 29.7.2011.: -Rimska noć u Naroni 3.dio

 

Rimska noć u Naroni-3.dio (slike priprema i po završetku)
foto Marko Marušić

Nakon višemjesečnih priprema Arheološki muzej Narona sa svim svojim djelatnicima, u koordinaciji sa Mjesnim odborom Vid, šezdesetak sudionika i gotovo sva vidonjska domaćinstva učinili su ovu večer nezaboravnom ne samo za vidonjce već za sve posjetitelje kojih je bilo nekoliko puta više nego se očekivalo. O  budućnosti ove manifestacije već se sinoć razgovaralo i predlagane smjernice, primane sugestije i ideje tako da se već zasigurno zna da će se ova tradicija nastaviti svake zadnje subote u srpnju. Svi već sada mogu početi pripreme kako bi za godinu cijelo misto bilo obučeno u rimske kostime a feštu treba "razvuć" na  rive i stari dio mista. Pored velike posjećenosti dobro bi bilo već na zimu obavijestiti sve u dolini Neretve da taj dan ne rade nikakve priredbe jer šta je jedna ribarska noć ili neki koncert naspram ovoga. Da ovo bude ovako lijepo i na ponos svima osim gore spomenutih svakako treba istaći pomoć udruge pčelara Kadulja, čijom se donacijom napravilo carsko medno vino. Svi zajedno uživajmo malo na "lovorikama" pa onda na pripremu idućih Rimskih noći u našem malom mistu. >>> Ostatak slika: 47 slika i 78 slika

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge