->  Foto 2011 >>> 12.7.2011.: -ulovljena mlada sova

 

(Marko Marušić)

12.7.2011.- Danas je Mate Kešina u Lukama uz Norilj uhvatio veliku sovu koju sam, na poziv brata mu Iše snimio. Uplašena, cijelo vrijeme je "puhala" i "klapala" kljunom. Na desnoj nozi ima prsten ORNITOLOŠKI INSTITUT ZAGREB  i oznaku  UA2284. Obavješten je i ornitolog Bare Ilić koji je dan prije imao sličan slučaj u Vrbovcima. Kad ju je preuzeo Bare je prepoznao svoj prsten i kaže da je mlada i da je vjerovatno precjenila svoje mogućnosti. Malo će je podgojiti i vratiti u njeno prebivalište negdje na Kulini.