->  Foto 2011 >>> 27.10.2011.: -radovi na nasipu u Dilićima

 

Na trasi budućeg nasipa za obranu od poplava u predjelu Dilići (na Ceneru) izvode se radovi skidanja humusnog sloja. Nakon tih radova započeti će dovoz nasipa i početak značajnijih (vidljivijih) radova. Inače cijeli projekt obrane od poplave desne strane Metkovića planira se završiti za dvije godine .