->  Foto 2011 >>> 27.10.2011.: -radovi kod spoemnika Knezu Domagoju

 

Na padini kod spomenika knezu Domagoju zbog velikog sliva vode nikako se nije mogla sačuvati zemljana površina u gornjem dijelu. Stoga se sada pristupilo izradi ivičnjaka uz stazu kojom će se oborinske vode usmjeriti prema asfaltnim površinama  i  omogućiti zatravljenje  gornjeg dijela padine.