->  Foto 2011 >>> 1.11.2011.: -kiparska radionica u Vidu

 

Kiparska radionica u Vidu 1.11.2011.
foto Marko Marušić

U subotu 29.listopada počela je sa radom sedmodnevna kiparska radionica ispred Arheološkog muzeja Narona. Nekoliko mladih kipara pod vodstvom Marije Sršen (majka joj je Ivanka rođ. Vučić „Džidina“) iz Vida, Alma Selamović, Ana Gizdić, Marina Vukman i Nikola Fhaller rade skulpture u kamenu, glini i slami. Mnoga djeca su se priključila i po savjetima umjetnika sami stvaraju figure. Najviše su napravili u glini  koja se sada suši te će ih zadnji dan peći. Fhaller je na crkovnjaku počeo slagati slamnate figure te će ih u sumrak zadnjeg dana izložiti i zapaliti, zainteresirani koji žele mogu mu se priključiti i pomoć u prikupljanju granja i ševara te naučiti ovakvu vrstu modeliranja. Nikola je inače član udruge za poticanje umjetničke svijesti u društvu koja pod imenom SLAMA djeluje u Osijeku. Pozivaju se svi zainteresirani da se pridruže u radu ove kolonije. Možda bi učiteljice mogle jedan dan dovesti djecu u ovu radionicu gdje bi mogli  štošta naučiti  a možda je upravo među nama neki novi Meštrović a još ne zna da je za to sposoban. Više o samoj radionici:

Kiparska radionica Narona se događa od 29.10.2011. do 4.11.2011.na prostoru zgrade Arheološkog muzeja Narona u Vidu. Ova kiparska radionica se događa kao dio projekta Art Network kojeg vode četiri umjetnika i umjetnice: Ana Gizdić iz Solina, Nikola Faller iz Osijeka, Dejan  Kljun iz Rijeke i Marija Sršen iz Blaca. Radionica u Vidu ima za cilj oblikovati kulturni identitet ovog kraja koji će u svoj svojoj punini biti predstavljen Hrvatskoj i svijetu kroz sljedeće radionice u većem obimu i na internacionalnoj razini na kojoj Art Network kao udruženje djeluje kroz uspostavljene međunarodne radionice u Solinu (Art Workshop Salona), Lugu u Baranji (Land art festival SLAMA), Rijeci (Internatonal Art Workshop Tarsa)i Zagrebu (Internatonal Art camp Trstenik). Glavna ideja Arta Networka jest da prostor u kojem se radionica odvija ima čistu autohtonu energiju gdje se potenciraju karakteristike kraja iz kojega dolazimo kao pojedinci i našega kraja kao komadića svijeta.

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

radionica na otvorenom Marija Sršen voditeljica projekta sa tetkom Maricom Alma Selamović
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Alma Selamović Ana Gizdić
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Andrija Šiljeg i Martin dječiji uradci
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
dječiji uradci Josip, Valentina i Nikola

Kipari Toma Ramić

 i Martin Boras

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge

Kipari Toma Ramić  i Martin Boras

Marina Vukman Matea Suton
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Matea Suton Nikola Fhaller Roko Ramić

Valentina Ramić

 i Nikola Fhaller