->  Foto 2011 >>> 2.11.2011.: -Dušni dan, odrješenje za pokojne na groblju

 

Vid, Dušni dan-2.11.2011.
Jutros nakon druge sv Mise koja je bila na nakanu Pape na župnom groblju održano je "odrišenje" za sve mrtve koji su tu ukopani.

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge