->  Foto 2012 >>> 11.10.2012.: -Inicijativa za osnvanje župnog KUD-a

 

Vid, 8.X.2012.- u župnoj dvorano održan je prvi sastanak Inicijativnog odbora KUD-a u osnivanju. Sastanku je nazočio Željan Brljević koji se prihvatio voditeljske uloge a pripomagat će mu svi oni koji su osnove plesa i napjeva stekli u nekom od obližnjih KUD-ova. Kako će do registracije i ustroja novog društva morati proći određeno vrijeme donesena je odluka da se počne sa radom posebice sa mlađim uzrastom. Također se raspravljalo o paralelnom radu sa glazbenom sekcijom ali za nju će se morati osigurati osnovni instrumenti pa će onda i ona krenuti sa radom.

Dan za vježbu određen je četvrtak i prva proba je zakazana za 18.10. s početkom u 19:00 sati.

Pozivaju se svi zainteresirani da taj dan u navedeno vrijeme dođu u dvoranu!