23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (1 / 41)(01)