23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (2 / 41)(02)