23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (3 / 41)(03)