23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (4 / 41)(04)