23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (5 / 41)(05)