23.XII.2012.-Božićni sajam u Vidu-nastupi (6 / 41)(06)